Familiebedrijf Lemaire-Taelemans

Krachtig familiebedrijf

Onze hoeve is een typisch familiaal bedrijf met melk- en vleesvee. Daarnaast verbouwen we traditionele teelten zoals aardappelen, suikerbieten, maïs, granen en grasland.

Vanuit onze overtuiging geven we bijzondere aandacht aan duurzaamheid, dierenwelzijn, dierengezondheid en circulaire landbouw. Zo nemen we op ons bedrijf energie besparende maatregelen in combinatie met groene energie. En op onze akkers trachten we energie in de bodem op te slaan onder de vorm van koolstof.

Kom je ook eens een kijkje nemen?

Landbouwactiviteiten
Runderen - melkvee
Runderen - vleesvee
Akkerbouw
Aanbod
Klasbezoek - alle leeftijden
Klasbezoek - kleuters
Klasbezoek - lager onderwijs
Klasbezoek - secundair onderwijs
Klasbezoek - hoger onderwijs
Klasbezoek - buitengewoon onderwijs
Rondleiding - week
Rondleiding - weekend

Vragen of reserveren?

Neem contact op met de boer.

Jouw vraag werd goed verzonden! Binnen enkele ogenblikken ontvang je een bevestiging van jouw contactaanvraag via mail.
Adres
Familiebedrijf Lemaire-Taelemans
Zwijnenbergstraat 62
1750 Lennik
Contact
02 532 12 60
0478 57 67 20
Ook lid van
werkgetuig